TAPECRETE – Et komplet produktprogram til beskyttelse og renovering af beton


TAPECRETE TM Fin tyndpuds

TAPECRETE TM FIN er en akrylforbedret, cementbaseret reparations- og slidlagsmørtel med max. kornstørrelse på 2,0 mm.

TAPECRETE TM FIN er let forarbejdelig, har en fremragende vedhæftningsevne, er frost/tø-bestandig selv i meget kloridbelastede miljøer og udviser lavt svind og krympning under og efter afhærdningen.

TAPECRETE TM FIN ekspansions-/elasticitetskoefficienter ligger i samme område som for beton og har derfor evnen til at arbejde sammen med denne.

TAPECRETE TM FIN kan anvendes til alle typer af betonreparationer også svært mekanisk/dynamisk belastede konstruktioner. Endvidere er TAPECRETE TM FIN velegnet til svært vand og kloridbelastede konstruktioner som f.eks. havneanlæg, rensningsanlæg, broer, vandtårne, parkeringsdæk o.lign.
TAPECRETE TM FIN anvendes til udfyldning af skadesår op til ca. 2 liter eller som slidlagsmørtel i lagtykkelser fra 5 mm op til ca. 35 mm.

TAPECRETE TM FIN indgår i TAPECRETE Betonrenoveringssystemet.


TAPECRETE – Dansk tørmørtel af højeste kvalitet

I Jylland har naturen for årtusinder siden aflejret meget store mængder grus og sten. Is og smeltevand har findelt og poleret dette aflejringsmateriale til kvartssand af enestående kvalitet, som er de fleste forekomster overlegen.
Det er dette kvartssand, som efter sortering og forædling udgør tilslaget i TAPECRETE tørmørtlerne. Et stort og moderne produktionsanlæg står for selve fremstillingen af TAPECRETE tørmørtlerne af meget høj kvalitet.

De dansk fremstillede TAPECRETE tørmørtler er underkastet streng kontrol, der sikrer brugerne ensartede og deklarerede produkter, hvilket er altafgørende for de anvendelsestekniske funktioner, hvad enten det gælder renovering eller nybyggeri.

Systemopbygningen i TAPECRETE


TAPECRETE-systemet er bygget op omkring akryl polymer-emulsioner som er APEO- og ammoniak-fri.
TAPECRETE P111 er specifikt designet til at modificere cementbaserede TAPECRETE tørmørtler, og danner herved en film omkring cementpartiklerne. Det gør TAPECRETE til det mest sikre valg ved renovering eller beskyttelse af betonkonstruktioner i alle miljøer, der normalt vil nedbryde beton.

Download produkt­beskrivelser og sikkerheds­datablade


Mangler du opbevaringsplads?

Opbevaringsrum i alle størrelser med god beliggenhed i Middelfart.

Se mere på www.lejenbox.dk