En heldækkende, elastisk asfaltlak, som er fremstillet på basis af bitumen af høj kvalitet.


TÆT LET Tag- og Sokkelasfalt

Anvendelsesområde

  • Tætning og opfriskning af tagpaptage
  • Maling af sokler og eternittage
  • Fugtforsegling af beton og murværk
  • Fugtforsegling af sokler både over og under terræn
  • Korrosionsbeskyttelse på jern- og stålkonstruktioner
  • Fugtforsegling i vådrum
  • Primer på bliktage m.m.
  • Kun til udendørsbrug.

Påføring

Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt fjernet. Påføres med pensel, rulle eller kost.

Dækkeevne

Afhængig af underlagets beskaffenhed – ca. 2-4 m² pr. liter.

Tørretid

Ca. 4 timer ved 20 °C.

Fortynding

Mineralsk terpentin

Emballagestørrelser 5, 10 og 25 liter spande.

Download produkt­beskrivelser og sikkerheds­datablade


Mangler du opbevaringsplads?

Opbevaringsrum i alle størrelser med god beliggenhed i Middelfart.

Se mere på www.lejenbox.dk