Overfladebeskyttelse af drikkevandstanke på skibe

TAPECRETE er et meget velegnet produkt til anvendelse som overfladebeskyttelse af overfladerne i drikkevandsbeholdere på skibe. Ved anvendelse af TAPECRETE bliver det lettere at overholde kimtallene.

Kontakt Gjerlev a/s for at få tilsendt datablade for området.