Langtidsholdbar kunststofbelægning til
beton- og stålbroer


Qubik NT kunststofbelægninger

Qubik NT har siden 1975 været anvendt som brobelægning i Danmark, og er i dag typegodkendt tyndbelægning hos Vejdirektoratet og Banedanmark.

En typegodkendelse er vejmyndighedernes blåstempling af, at Qubik NT overholder specifikke krav til holdbarhed og kvalitet. Du kan læse typegodkendelsen her.

Qubik NT er en vandtæt og stærk belægning med en særdeles god vedhæftning til beton, stål m.m. Belægningen er elastisk og tåler trods en meget lille lagtykkelse store tryk- og trækpåvirkninger.

Qubik NT er desuden særdeles velegnet til beskyttelse af gangbroer, cykelstier, brodæk, parkeringsdæk, betontage, stålbroklapper, altaner, trapper, industrigulve og mange andre bygningsdele, hvor der kræves god beskyttelse mod fugt og tung trafik.

Qubik NT er selvnivellerende og som friktionsskærver kan vælges forskellige kvaliteter og farver tilpasset den enkelte opgave.
Med Qubik NT kan der opnås en ekstrem høj friktion, hvilket også gør produktet velegnet til stejle ramper.

Miljø og sikkerhed

Qubik NT er et miljøvenligt epoxyprodukt uden opløsningsmidler. Arbejdet skal udføres efter de af Arbejdstilsynet og Miljøministeriet fastsatte regler, som sikrer, at arbejdet foregår uden sundhedsfare.

Download produkt­beskrivelser og sikkerheds­datablade


Mangler du opbevaringsplads?

Opbevaringsrum i alle størrelser med god beliggenhed i Middelfart.

Se mere på www.lejenbox.dk