TARCOMASTIKS revneforsegling

Revneforsegling er en billig reparationsmetode, der forlænger belægningens levetid betydeligt. Revneforsegling udføres typisk, hvor slidlagssamlinger er blevet åbne, eller hvor der er revner efter gamle opgravninger. Revneforsegling anvendes ligeledes på revnede GAB-belægninger, hvor man tætner bærelaget inden slidlaget udføres.

Revneforseglingen udføres med TARCOMASTIK, der har en særdeles god vedhæftning samt en god indtrængningsevne i revnerne. Den accelererende nedbrydning af vejen hindres herved effektivt, idet regnvand ikke længere får adgang til grusbærelaget, og begyndende mørteltab fra revnen stoppes øjeblikkeligt.

Revneforsegling kan udføres maskinelt eller manuelt. Revnen tørres og rengøres med trykluft, umiddelbart inden revnen fyldes op med varm fugemasse, med tragt eller slæbesko. Under udførelsen vælges en så smal slæbesko som muligt. Brede revner afstrøes med skærver for at undgå friktionsproblemer. Revneforseglingen udføres på alle typer veje lige fra små kommuneveje til motorveje.

Miljø og sikkerhed
Revneforsegling udføres med TARCOMASTIKS, der er udviklet med henblik på at opnå god klæbeevne og lang holdbarhed samt en lav anvendelsestemperatur.

Sikkerhedsdatablad
Find produktbeskrivelser og sikkerhedsdatablade her.